Trwa ładowanie...
d2xsvs7
espi

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2014 roku (51/2014)

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2014 roku (51/2014)
Share
d2xsvs7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 96 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-19
Raport bieżący nr 51 Skrócona nazwa emitenta / 2014
INVESTcon GROUP
Temat
Data sporządzenia:
2014-11-12 Informacja o zamiarze połączenia spółki zależnej ? aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Skrócona nazwa emitenta
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu: OPONEO.PL S.A.
Temat
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w październiku 2014 roku wynosi 45 944 tys. zł, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (38 597 tys. zł). Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2014 roku ukształtowały się na poziomie 239 822 tys. zł, co stanowi 25% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 192 384 tys. zł. Główną przyczyną uzyskania większych przychodów ze sprzedaży w październiku 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki w Polsce i na rynkach zagranicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d2xsvs7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-11-12 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xsvs7

Podziel się opinią

Share
d2xsvs7
d2xsvs7