Trwa ładowanie...
d3h1b00
espi

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A (3/2012)

Share
d3h1b00

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał od Aviva Investors Poland SA działającego: 1. jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz) zawiadomienie, zgodnie z którym Aviva Investors Poland SA informuje, że w wyniku transakcji zbycia akcji spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dokonanej w dniu 13 stycznia 2012 roku (rozliczanej w dniu 13 stycznia 2012 roku), zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Fundusz posiada łącznie 668 736 akcji OPONEO.PL S.A., co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 668 736 głosów, które stanowią 4,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym w/w zmianę Fundusz posiadał 718 736 akcji OPONEO.PL
S.A., które stanowiły 5,16% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 718 736 głosów, które stanowiły 5,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h1b00

| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3418888 | | 052 3418850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-01-20 MIchał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h1b00

Podziel się opinią

Share
d3h1b00
d3h1b00