Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o. (39/2013)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o. (39/2013)
Share
d3c077i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości zamówień kumulowanych z podmiotem: TECH DATA Polska Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212. Łączna wartość obrotów na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.549.494,48 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote groszy). Jednocześnie Spółka informuje, że transakcją o najwyższej wartości w łącznej kwocie obrotów jest zamówienie dostawy z dnia 16.09.2013 r., którego przedmiotem jest dostawa do Spółki przez TECH DATA Polska Sp. o.o. sprzętu informatycznego. Wartość tego zamówienia wynosi netto: 719.714,27 zł (siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset czternaście złotych 27/100 groszy), a jego warunki są typowe dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r. Podstawa prawna przekazania
raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i