Trwa ładowanie...
d3kvv59

OPTEAM S.A. - Ustanowienie Prokurenta (37/2010)

OPTEAM S.A. - Ustanowienie Prokurenta (37/2010)

Share
d3kvv59

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie Prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
podaje do wiadomości publicznej informację o ustanowieniu w dniu 21.12.2010 r. Pana Wacława Szary prokurentem z zastrzeżeniem, że udzielona prokura uprawnia do działania w imieniu OPTeam S.A. łącznie w Członkiem Zarządu.Pan Wacław Szary jest absolwentem Politechniki Krakowskiej?Wydział Inżynierii Elektrycznej?1987 -1992. Odbył również studia podyplomowe?SGH w Warszawie - studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej?2009-2010?ukończone w październiku 2010 r.Przebieg pracy zawodowej:- 1992-1994?Urząd Gminy w Strzyżowie?informatyk;- 1994?2004?Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie?informatyk, inspektor;- 2000?2005 - Elektra SC?szef wdrożeń systemów informatycznych, konsultant prowadzący projekty informatyczne;- 2005-2010?Elektra Sp. z o.o.?prezes zarządu.Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Szary nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna
przekazania raportu:§5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Andrzej Pelczar Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59