Trwa ładowanie...
d35zctw

OPTEAM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (12/2015)

OPTEAM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (12/2015)

Share
d35zctw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd OPTeam S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie ZWZA OPTeam S A-11-06-2015.pdf
Porządek obrad i projekty Uchwał - ZWZA - 11 06 2015 r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Wacław Szary Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw