Trwa ładowanie...
d2vdx3o
espi
17-11-2010 22:54

OPTIMUS - Powtórne zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia. (92/2010)

OPTIMUS - Powtórne zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia. (92/2010)

d2vdx3o
d2vdx3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powtórne zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 504 § 1 pkt 1 KSH Zarząd Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"). Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH oraz w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 4 listopada 2010 r., w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E, w godzinach od 9 do 16, wspólnicy i akcjonariusze łączących się spółek mogą przeglądać następujące dokumenty:1. plan połączenia;2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta;3. projekty uchwał o połączeniu;4. oświadczenia o nie dokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej;5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2010 r.;6. oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 r.Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 214 z dnia 3 listopada 2010 r. pod pozycją 13342 oraz przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 76/2010 z dnia 21 października 2010 r.Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w raporcie bieżący nr 84/2010 z dnia 3 listopada 2010r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o

| | | OPTIMUS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTIMUS | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 Bud E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 375 77 00 | | 022 375 77 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | optimus@optimus.pl | | www.optimus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Adam Kiciński Członek Zarządu
2010-11-17 Marcin Iwiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2vdx3o