Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

OPTIMUS - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (111/2010)

OPTIMUS - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (111/2010)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 111 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej: "Spółka"), informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienia odosób mających dostęp do informacji poufnych dotyczące nabycia akcji Spółki:1) zawiadomieniem z dnia 21 grudnia 2010 roku pan Adam Kiciński, Prezes Zarządu Spółki, poinformował o nabyciu przez niego w dniu 16 grudnia 2010 roku, poza rynkiem regulowanym, 315.500 akcji Spółki, po cenie 1,80 zł za jedną akcję, objętych w subskrypcji prywatnej w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki,2) zawiadomieniem z dnia 21 grudnia 2010 roku pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, poinformował o nabyciu przez niego w dniu 16 grudnia 2010 roku, poza rynkiem regulowanym, 1.392.937 akcji Spółki, po cenie 1,80 zł za jedną akcję, objętych w subskrypcji prywatnej w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki,3) zawiadomieniem z dnia 21 grudnia 2010 roku pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej Spółki
poinformował, o nabyciu przez niego w dniu 16 grudnia 2010 roku, poza rynkiem regulowanym, 692.625 akcji Spółki, po cenie 1,80 złotych za jedną akcję, objętych w subskrypcji prywatnej w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2010-12-21 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh