Trwa ładowanie...
d1xhc72

OPTIZEN LABS - Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących. (10/2015) - EBI

OPTIZEN LABS - Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących. (10/2015)

Share
d1xhc72

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka)
informuje, o naruszeniu przez Emitenta w lutym 2015 roku zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego dotyczącego wypowiedzenia umowy autoryzowanemu doradcy spółce PL Consulting Sp. z o.o. Zarząd Spółki, w związku z faktem, iż PL Consulting Sp. z o.o. uchwałę 98/2015 GPW został skreślony z listy autoryzowanych doradców, wypowiedział zawartą z nim umowę z terminem 04.02.2015 r. bez zachowania terminu wypowiedzenia. W dniu 13.02.2015 r. Optizen Labs S.A. otrzymał z PL Consulting Sp. z o.o. rozwiązanie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy (datowane na 30.01.2015 r.). Zarząd spółki nie poinformował stosownym raportem bieżącym o rozwiązaniu współpracy z PL Consulting Sp. z o.o. w regulaminowym terminie. W związku z powyższym Zarząd deklaruje, iż dołoży wszelkich starań by na bieżąco w sposób rzetelny i zgodny z regulacjami wypełniać obowiązki informacyjne spoczywające
na Emitencie. Mając na uwadze dotychczasowe nie zawsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zadba, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xhc72

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Czynajtis Prezes Zarządu
Łukasz Kawęcki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xhc72

Podziel się opinią

Share
d1xhc72
d1xhc72