Trwa ładowanie...
d4ged4m
d4ged4m
espi

ORANGEPL - Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska. (29/2014)

ORANGEPL - Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska. (29/2014)
Share
d4ged4m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.("Orange Polska") informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska. Walne Zgromadzenie zatwierdziło formalnie zapowiadane wcześniej zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska. W związku z faktem, iż z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2014 r., wygasły mandaty czterech członków Rady Nadzorczej Orange Polska w tym samym dniu Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Orange Polska następujące osoby: - nowi członkowie Rady Nadzorczej ?Pan Russ Houlden (niezależny Członek Rady Nadzorczej), ?Pani Valérie Thérond. - członkowie Rady Nadzorczej powołani na kolejną kadencję ?Pan Gérard
Ries, ?Pan Benoit Scheen. Przy tej okazji, Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Maciej Witucki oraz Prezes Zarządu, pan Bruno Duthoit przekazali panu Timothy Boatmanowi wyrazy wdzięczności za trzy kadencje, łącznie dziewięć lat, spędzone na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej. "Wkład Pana Boatmana, w pracę Rady Nadzorczej i szerzej w działalnie całej Spółki zgodnie z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego w ciągu tych lat był ogromny i jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni" ? stwierdził pan Witucki. "Pan Boatman pozostanie w Spółce jeszcze co najmniej przez rok, w charakterze doradcy Zarządu, cenimy bowiem jego wiedzę i profesjonalizm, i chcielibyśmy nadal z tej współpracy korzystać" ? dodał pan Duthoit. Życiorysy Russ Houlden Pan Russ Houlden (ur. 1959) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford oraz w London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (Chartered Institute of Management Accountants ?
CIMA), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (Chartered Global Management Accountant ? CGMA) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (Association of Corporate Treasurers ? ACT). W konkursie NW Finance Director Awards został uhonorowany nagrodą dla "Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej". W latach 1980-1991, zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska związane z audytem, doradztwem zarządczym, rachunkowością finansową, rachunkowością kosztów, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem, sprawozdawczością korporacyjną, zarządzaniem skarbowym i finansami korporacyjnymi w firmach ICI oraz Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte). Między 1991 a 2002 rokiem był Dyrektorem Finansowym ICI Japan (z siedzibą w Tokio), ICI Polyurethanes (z siedzibą w Brukseli), a także BT Networks & Information Services oraz BT Wholesale (obie z siedzibą w Londynie). Po 2002 roku piastował stanowiska Dyrektora Finansowego Lovells (wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie Hogan
Lovells), a także Członka Zarządu ds. finansów w firmach Telecom New Zealand (notowanej na NZX, ASX i NYSE) oraz United Utilities (notowanej na FTSE). Poza działalnością w biznesie, był członkiem Rady Doradczej Warwick Business School oraz zasiadał w Zespole ds. Rynków Ekosystemowych przy rządzie brytyjskim. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej "Grupy 100" ? reprezentującej firmy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, brytyjskiej Rady Sprawozdawczości Finansowej oraz innych organów regulacyjnych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Russ Houlden nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.
Valérie Thérond Valérie Thérond (ur. 1965) od 2013 roku pełni funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Orange S.A., a ze spółką jest związana od 2009 roku. Jako Zastępca Sekretarza Generalnego odpowiada za zakupy i łańcuch dostaw a także za koordynację programu efektywności operacyjnej Grupy Orange (Chrysalid). Obowiązki te podjęła już w kwietniu 2012 roku. Ponadto, odpowiada za zarządzanie kosztami ogólnymi oraz nadzór nad sprawami dotyczącymi nieruchomości i ubezpieczeń. Wcześniej zajmowała stanowisko Głównego Księgowego Grupy. Przed rokiem 2009, kiedy dołączyła do Orange, piastowała kolejno stanowiska o rosnącej odpowiedzialności oraz coraz szerszym zakresie obowiązków, w tym o charakterze międzynarodowym (kilka lat spędziła w Londynie i Hongkongu), w firmach Andersen Consulting, Bull oraz Thomson. Zajmowała się w szczególności finansami, zakupami, przeprojektowaniem procesów biznesowych i audytem wewnętrznym. Ukończyła studia w zakresie finansów korporacyjnych w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu (Ecole
Supérieure de Commerce de Paris ? ESCP Europe). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Valérie Thérond nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Gérard Ries Pan Gérard Ries (ur. 1954) jest absolwentem Politechniki Paryskiej. Uzyskał także dyplom MBA w Institut Supérieur des Affaires w Jouy-en-Josas, we Francji oraz w Keio Business School w Tokio. Karierę zawodową rozpoczął w U.S. Group Dresser Industries Inc., gdzie przez dwanaście lat piastował różne stanowiska związane ze sprawami finansowymi i kontrolingiem. Pan Gérard Ries pełni obecnie funkcję Starszego Wiceprezesa ds. Działalności Międzynarodowej Orange S.A., sprawując ogólny nadzór nad działalnością Grupy na świecie. W
ramach obowiązków został powołany w skład rad nadzorczych kilku spółek świadczących usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i dostępu do Internetu, w których Orange S.A. ma większościowe lub mniejszościowe udziały. Przed przejściem do Grupy w październiku 2010 roku, Gérard Ries był przez cztery lata Starszym Wiceprezesem FCC, hiszpańskiej grupy budowlanej z siedzibą w Madrycie, w której odpowiadał za strategię i rozwój. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują także piętnastoletni okres pracy we francuskiej grupie Vivendi (w latach 1991-2005), z czego przez sześć lat (2000-2005) zajmował stanowisko Starszego Wiceprezesa ds. rozwoju działalności telekomunikacyjnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Gérard Ries nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie
został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Benoit Scheen Pan Benoit Scheen (ur. 1966) jest obywatelem Belgii. Jako Wiceprezes w Grupie Orange odpowiada za kraje europejskie. Przeszedł do Grupy w listopadzie 2005 roku, a od września 2011 roku odpowiada za jej działalność w Armenii, Belgii, Dominikanie, Hiszpanii, Luksemburgu, Mołdowie, Polsce, Rumunii i Słowacji. W latach 2008-2011 był prezesem belgijskiej firmy Mobistar, a wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w firmach IBM, Compaq oraz HP. Ukończył Uniwersytet w Namur, uzyskując dyplom studiów magisterskich w dziedzinie informatyki oraz studiów licencjackich w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Benoit Scheen nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej
konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-326 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozlimskie 160
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-04-10 Maciej Nowohoński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ged4m

Podziel się opinią

Share
d4ged4m
d4ged4m