Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

ORBIS - Znaczne pakiety akcji (30/2011)

ORBIS - Znaczne pakiety akcji (30/2011)
Share
d162xbr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
"Orbis" S.A. informuje, że otrzymała w dniu dzisiejszym Zawiadomienia od: 1. BZ WBK Asset Management S.A., 2. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o treści jak w załączonych plikach. _________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie BZ WBK Asset Management SA z 25.07.2011.pdf Zawiadomienie BZ WBK Asset Management S.A. z dnia 25 lipca 2011 roku L.Dz. BZ WBK AM S.A./PF46/2011
Zawiadomienie BZ WBK TFI SA z 25.07.2011.pdf Zawiadomienie BZ WBKTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 25 lipca 2011 roku L.Dz. BZ WBK TFI S.A./PF50/2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr