Trwa ładowanie...
dv08t9o
espi

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz po...

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną (1/2013)

Share
dv08t9o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORION INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 08.01.2013 r. od Pana Sławomira Jarosz ? Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną. Treść zawiadomienia: 1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz 2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej 3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 5) data i miejsce sporządzenia informacji: 03.01.2013 r. 6) opis transakcji: Data transakcji: 18.10.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 25, średnia cena: 42,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 05.12.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen:
37, średnia cena: 29,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 10.12.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 40, średnia cena: 35,90 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, Data transakcji: 13.12.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 100, średnia cena: 14,16 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, 7) inne uwagi 8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

| | | ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORION INVESTMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 357 77 78 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | orion@orioninvestment.eu | | www.orioninvestment.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-33-67-754 | | 240787244 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu Tadeusz Marszalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o