Trwa ładowanie...
d3y8ymx

ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (13/2015)

ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (13/2015)

Share
d3y8ymx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORPHEE SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), działając na podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o obrocie?), informuje iż otrzymała w dniu 20 marca 2015 r. od Pana Tomasza Tuora pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki zawiadomienie o transakcji dot. akcji Spółki. Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie: ?Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Plan?les-Ouates pod Genewą (?Orphee SA? lub ?Spółka?) informuję o dokonaniu przeze mnie następujących transakcji zbycia akcji Orphee SA: ? 10 marca 2015 r. - 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji Orphee SA po średniej cenie 1,81 zł (słownie: jeden złoty 81/100) za jedną akcję, na rynku
NewConnect ? sesja zwykła; ? 12 marca 2015 r. - 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji Orphee SA po cenie 1,78 zł (słownie: jeden złoty 78/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect ? sesja zwykła; ? 13 marca 2015 r. ? 45.919 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji Orphee SA po cenie 1,49 zł (słownie: jeden złoty 49/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect ? sesja zwykła; ? 16 marca 2015 r. ? 4.033 (słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji Orphee SA po średniej cenie 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect ? sesja zwykła; ? 17 marca 2015 r. ? 3.462 (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji Orphee SA po cenie 1,47 (słownie: jeden złoty 47/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect ? sesja zwykła. W związku z powyższymi transakcjami zbycia akcji Orphee SA, mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący: 1) przed zmianą posiadałem (bezpośrednio) 132.395 akcji Spółki, które
stanowiły 0,34 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 132.395 głosów, co stanowiło 0,34 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 2) po zmianie posiadam (bezpośrednio) 58.981 akcji Spółki, które stanowią 0,15 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 58.981 głosów, co stanowi 0,15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORPHEE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORPHEE SA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | CH-1228 | | Genewa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

Podziel się opinią

Share
d3y8ymx
d3y8ymx