Trwa ładowanie...
d3q2dx1

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A.- rejestracja w KRS (1/2012)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A.- rejestracja w KRS (1/2012)

Share
d3q2dx1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A.- rejestracja w KRS | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02.01.2012r., powziął informację o Postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.12.2011r., dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orzeł Biały S.A. z kwoty 7 120 769,47 zł do kwoty 7 145 150,47 zł, to jest o kwotę 24 381,00 zł, w wyniku subskrypcji prywatnej 56 700 akcji serii E o wartości nominalnej 0,43 zł każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki składa się z 16 616 629 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,43 zł każda, w tym: a) 14 759 929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A; b) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B; c) 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany
wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 16 616 629 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 9 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2dx1

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-902 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Siemianowicka | | 98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2012-01-02 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2dx1

Podziel się opinią

Share
d3q2dx1
d3q2dx1