Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce (2/2011)

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce (2/2011)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
ORZEŁ SA: Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 04 kwietnia 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Haliny Orzeł o przekroczeniu progu 20% w kapitale ORZEŁ SA.Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów nastąpiło w związku ze sprzedażą akcji w transakcji pakietowej w dniu 30 marca oraz podczas sesji zwykłej w dniach 31 marca - 04 kwietnia 2011 roku.Przed tym zdarzeniem Pani Halina Orzełposiadała 1 757 594 sztuk akcji Spółki które stanowiły 22,31% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 1 757 594 głosów z akcji, co stanowi 22,31% ogólnej liczby głosów.Po tym zdarzeniu Pani Halina Orzeł posiada 1 570 468 sztuk akcji Spółki które stanowiłą 19,93% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 1 570 468 głosów z akcji, co stanowi 19,93% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la