Trwa ładowanie...
dln563a
espi

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (1/2011)

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (1/2011)
Share
dln563a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 04.04.2010 r. otrzymał od Pani Haliny Orzeł Członka Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu papierów wartościowych Emitenta w transakcji pakietowej w dniu 30 marca oraz podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach 31 marca?04 kwietnia 2011 r.Dnia 30 032011 r. Pani Halina Orzeł zbyła w transakcji pakietowej 70.000 sztuk akcji Emitenta po cenie 4,28 zł za jedną akcję oraz 31 marca zbyła 9.882 akcji po średniej cenie 4,78 zł, w dniu 01 kwietnia zbyła 32.834 akcji po średniej cenie 4,53 zł i 04 kwietnia zbyła 74.410 akcji po średniej cenie 4,58 zł na sesji zwykłej.Przed transakcją Pani Halina Orzeł posiadała 1 757 594 sztuk akcji ORZEŁ SA, co stanowiło 22,31% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 1 757 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 22,31% ogólnej liczby głosów na WZA.Aktualnie Pani Halina Orzeł posiada 1 570 468 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 19,93 %
kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 1 570 468 głosów na WZA, co stanowi 19,93% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a