Trwa ładowanie...
d2nxh58

Oświadczenie szefa SKW (komunikat)

...

Share
d2nxh58

30.09. Warszawa - Przekazujemy treść oświadczenia szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego:

W związku z przypadającą w dniu 1 października 2009 roku trzecią rocznicą wejścia w życie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także w nawiązaniu do oświadczenia byłych Szefów zniesionych w dniu 30 września 2006 roku Wojskowych Służb Informacyjnych, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oświadcza co następuje:

  1. Działalność wojskowych służb specjalnych jest uporządkowana i odbywa się na podstawie uchwalonych przez Sejm RP ustaw: w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2006 roku o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego; ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Ostatnim aktem porządkującym sprawy związane z działalnością wojskowych służb specjalnych było uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające..., która umożliwiła wyznaczanie na stanowiska w służbach byłych żołnierzy WSI, którzy złożyli stosowne oświadczenia weryfikacyjne, przeszli pozytywnie procedurę kwalifikacji do służby, ale z uwagi na zakończenie prac Komisji Weryfikacyjnej nie uzyskali jej stanowiska.
  1. SKW w sposób profesjonalny realizuje wszystkie zadania z zakresu swojej odpowiedzialności ustawowej, wykorzystując do tego celu przewidziane prawem środki. Realizując funkcję informacyjną służba przekazuje właściwym organom państwowym informacje mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo, służba informuje odpowiednie jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP o istotnych zagrożeniach dla właściwej realizacji zadań operacyjnych - szczególnie w rejonie odpowiedzialności Polskich Kontyngentów Wojskowych.
  1. Kadra SKW składa się w większości z żołnierzy zawodowych - w tym wywodzących się także z b. Wojskowych Służb Informacyjnych oraz z doświadczonych funkcjonariuszy pozyskanych m.in. z cywilnych służb specjalnych.
  1. SKW jest uznawanym partnerem w oczach sojuszników. Posiada ugruntowaną pozycję międzynarodową na skutek konsekwentnie rozbudowywanych kontaktów bilateralnych i multilateralnych, szczególnie w środowisku służb wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
d2nxh58

Siły Zbrojne RP potrzebują nowoczesnych służb specjalnych wykonujących zarówno zadania o charakterze ochronnym (informacyjnym) jak i kontrolnym (kontrwywiadowczym). Z uwagi na uplasowanie w strukturach MON oraz nieprzystający do współczesnych wymogów warsztat pracy i archaiczną infrastrukturę, Wojskowe Służby Informacyjne nie spełniały tego wymagania. Również bezrefleksyjna polityka kadrowa i organizacyjna pierwszego kierownictwa SKW nie sprzyjała właściwemu budowaniu służb wojskowych. Od listopada 2007 roku kolejne kierownictwa SKW wraz z całym zespołem żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych właściwie realizują swoje zadania, czego wyrazem są m.in. pozytywne opinie na temat corocznych planów pracy i sprawozdań z działalności, wyrażane przez Sejmową Komisję ds. Służb Specjalnych oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Janusz Nosek

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ rda/

d2nxh58

Podziel się opinią

Share
d2nxh58
d2nxh58