Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

OT LOGISTICS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadze...

OT LOGISTICS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OT Logistics S.A (2/2013)
Share
d19o53s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OT Logistics S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OT Logistics S.A, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013 roku: Akcjonariusz: I Fundusz Mistral S.A. Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 958.244 Udział w ogólnej liczbie głosów: 75% Udział w liczbie głosów na WZA: 75% Akcjonariusz: NPN II S.? r.l. Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 319.416 Udział w ogólnej liczbie głosów: 25% Udział w liczbie głosów na WZA: 25% Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.277.660 Udział w ogólnej liczbie głosów: 100%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@odratrans.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d19o53s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Piotr Chajderowski Prezes Zarządu
2013-04-24 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s