Trwa ładowanie...
dw9jhsn
espi
08-03-2013 00:08

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dw9jhsn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 521 173 926 40 138 42 010
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 897 29 687 5 247 7 171
Zysk (strata) brutto 22 089 26 414 5 293 6 380
Zysk (strata) netto 17 648 21 172 4 228 5 114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 658 29 272 2 074 7 070
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (125 973) (80 318) (30 183) (19 400)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 123 056 40 803 29 484 9 856
Przepływy pieniężne netto, razem 5 741 (10 243) 1 376 (2 474)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,76 2,12 0,42 0,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,76 2,12 0,42 0,51
Aktywa, razem 547 993 400 350 134 043 90 643
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 279 897 150 346 68 465 34 040
Zobowiązania długoterminowe 199 999 101 481 48 921 22 976
Zobowiązania krótkoterminowe 64 216 40 177 15 708 9 096
Kapitał własny 268 096 250 004 65 578 56 603
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 264
Liczba akcji (w szt.) 10000000 10000000 10000000 10000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,81 25,00 6,56 5,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,81 25,00 6,56 5,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,00 0,11 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa_skonsolid 2012.pdf List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej
PA Nova 2012RS Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA
PA Nova 2012RS Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej.pdf Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A.
RS 2012 Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia Biegłego Rewidenta
RS 2012 Raport biegłego rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta
SA-R zalacznik o stosowaniu Ladu.pdf Raport ze stosowania ładu korporacyjnego
RS 2012 Oświadczenie Zarządu 1.pdf Oświadczenie 1
RS 2012 Oświadczenie Zarządu 2.pdf Oświadczenie 2

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dw9jhsn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-08 | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałów | | 42 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 631-020-04-17 | | 003529385 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-08 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2013-03-08 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2013-03-08 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
2013-03-08 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-08 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dw9jhsn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dw9jhsn
dw9jhsn