Trwa ładowanie...
d4c35lu
espi
21-12-2011 16:03

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (40/2011)

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (40/2011)

Share
d4c35lu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 21.12.20111 r. w formie aktu notarialnego, została zawarta Umowa zobowiązująca do wybudowania galerii wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną oraz warunkowa umowa najmu pomiędzy Galeria Kluczbork Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki) jako Wynajmującym a spółką TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Najemcą. Na podstawie zawartej umowy Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy Lokal w najem, to jest do używania, a Najemca zobowiązuje się przyjąć w najem Lokal na Okres Najmu i zobowiązuje się do płacenia Wynajmującemu Czynszu i Opłat Eksploatacyjnych przez Okres Najmu. Warunki (zawieszające) rozpoczęcia okresu najmu są następujące: a)wybudowanie galerii handlowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu; b)inne warunki umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy najmu, typowe dla tego typu umów, takie jak na przykład:
uzyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń oraz zgód, przedłożenie odpowiednich dokumentów (np.: odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, zaświadczeń o brak zaległości z podatkowych), uzyskanie odpowiedniego stopnia komercjalizacji itp. Szacunkowa (bez uwzględnienia wskaźnika waloryzacji) łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy, określona dla całego okresu jej obowiązywania wynosi 39.171.600,00 zł netto, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Zapisy umowy przewidują zastosowanie kar umownych, których łączna wartość może przekroczyć 10% wartości zawartej umowy, a kara o najwyższej wartości wynosi 2.000.000,00 zł. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych ( alternatywnie lub kumulatywnie). Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c35lu

| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2011-12-21 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c35lu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4c35lu
d4c35lu