Trwa ładowanie...
d14kiun

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę Zarządzającą (7/2012)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę Zarządzającą (7/2012)

Share
d14kiun
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę Zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Wojciecha Andrzejewskiego ? Wiceprezesa Zarządu, dotyczące wartości dokonanych transakcji, których suma w roku kalendarzowym 2011 nie przekroczyła kwoty 5 000 euro (pięć tysięcy euro). Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, osoba zarządzająca w dniu 30 grudnia 2011 r. nabyła łącznie 3 284 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie jednostkowej 5,16 zł. Transakcja nabycia akcji została dokonana w ramach sesji zwykłej Giełdy Papierów Wartościowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu Wojciech Andrzejewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun