Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ o przek...

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (8/2012)

Share
d45nulr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2012 roku otrzymała od Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. - dom maklerski świadczący usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, uprawniony do wykonywania w imieniu zleceniodawców prawa głosu na walnym zgromadzeniu w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych w tym funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zmiany stanu posiadania akcji Spółki, o niniejszej treści: "Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 1 w tym w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz 1439 z późn.zm.) informujemy, iż w dniu 19 stycznia 2012 r.
przeprowadzono transakcje nabycia akcji P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka"), co wpływa na zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku nabycia, o którym mowa powyżej, akcje Spółki, z których wynika uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., do wykonywania w imieniu zleceniodawców/Funduszu prawa głosu, reprezentują ponad 5% ogólnej liczby głosów. Przed dniem 19 stycznia 2012 r. na rachunkach Funduszu znajdowało się 980.676 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 980.676 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W zakresie akcji Spółki, z których wynika uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., do wykonywania w imieniu zleceniodawców prawa głosu, wielkości te były tożsame. Stan na rachunkach Funduszu na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia - 986.344 akcji Spółki, co stanowi 5,00(68) % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 986.344 głosów z tych akcji, co stanowi
5,00(68) % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W zakresie akcji Spółki, z których wynika uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., do wykonywania w imieniu zleceniodawców prawa głosu, wielkości te są tożsame." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Monika Patynowska Z upoważnienia Zarządu Dyrektor ds. Komunikacji Monika Patynowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr