Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii D (43/2012)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii D (43/2012)
Share
d3fz2tr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D (Obligacje), Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (P.R.E.S.C.O., Spółka), informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2012 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji (Uchwała), wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych. Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd Spółki dokonał przydziału 10.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, w związku, z czym emisja Obligacji doszła do skutku. Cena emisyjna Obligacji serii D jest równa wartości nominalnej tych Obligacji, w związku, z czym w wyniku emisji Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 10.000.000 zł. Przydział obligacji został dokonany na rzecz inwestorów, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje oraz dokonali pełnej wpłaty. Szczegółowe informacje o emisji Obligacji, w tym m.in. cel i parametry emisji, a także wysokość zobowiązań finansowych na
ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, P.R.E.S.C.O. przekazała w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
kontakt@presco.pl www.presco.pl
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr