Trwa ładowanie...
d3o13kp
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej w związku z zawarciem umowy zakup...

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej w związku z zawarciem umowy zakupu wierzytelności bankowych (6/2012)

Share
d3o13kp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia spółce zależnej w związku z zawarciem umowy zakupu wierzytelności bankowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu 34/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dotyczącego zakupu przez P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) pakietu wierzytelności bankowych, Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku zawarł z wierzycielem (Bank) umowę poręczenia zobowiązując się do zapłaty na rzecz Banku kwoty w wysokości ceny nabycia ww. wierzytelności tj. 7 385 598,46 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 46/100). Zgodnie z Umową zapłata kwoty za nabyte wierzytelności nastąpi w terminie 180 dni od dnia przekazania poprawnych danych wierzytelności. Ww. poręczenie zostało udzielone do dnia całkowitej spłaty tego zobowiązania. Emitent przypomina, że Fundusz jest jednostką w 100 % pośrednio zależną od Emitenta poprzez Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Z tytułu udzielenia poręczenia Emitentowi przysługuje wynagrodzenie na poziomie 0,45%
kwoty nabycia wierzytelności, tj. 33 235,19 zł za każdy trzymiesięczny okres obowiązywania udzielonego poręczenia. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o13kp

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o13kp

Podziel się opinią

Share
d3o13kp
d3o13kp