Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu P.R.I. ?POL-AQUA" S.A. (3/2013)

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu P.R.I. ?POL-AQUA" S.A. (3/2013)
Share
d22ojhe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu P.R.I. ?POL-AQUA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § ksh oraz § 21 Statutu Spółki podjęła uchwały: - o odwołaniu Pana Piotra Chełkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz z Zarządu Spółki; - o odwołaniu Pana Roberta Molo z funkcji członka Zarządu Spółki; - o powierzeniu Panu Gregorowi Sobisch funkcji Prezesa Zarządu. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.I. POL-AQUA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Adama Branickiego 15
(ulica) (numer)
022 2017300 022 2017310
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl www.pol-aqua.com.pl
(e-mail) (www)
7750001125 012783671
(NIP) (REGON)
d22ojhe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Gregor Sobisch Prezes Zarządu
2013-01-15 Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe