Trwa ładowanie...
dzaf76y

Paged liczy na dalszą poprawę wyników finansowych w 2015 r.

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Po wypracowaniu "rewelacyjnych" wyników finansowych w I kw. br., Paged widzi pole do dalszej ich poprawy w tym roku, poinformował prezes spółki Daniel Mzyk.

Share
dzaf76y

"Mamy za sobą najlepszy, pod względem wyników finansowych osiągniętych na działalności operacyjnej, kwartał w historii grupy Paged. Dynamiczny wzrost skonsolidowanych przychodów grupy został osiągnięty nie tylko dzięki konsolidacji przejętego w III kw. 2014 r. producenta systemów logistyki wewnętrznej Europa Systems sp. z o.o., ale również kontynuacji tendencji wzrostowych w segmentach sklejkowym oraz wierzytelności" - powiedział Mzyk, cytowany w komunikacie.

Segmenty te, już tradycyjnie będąc motorami wzrostu wartości grupy, przesądziły o skokowym wzroście zyskowności w minionym okresie, dodał.

"Co ważne, zanotowane w minionym okresie rewelacyjne wyniki finansowe grupy Paged nie tylko mają charakter powtarzalny, ale pozostawiają również pole do ich dalszej poprawy. Mamy wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że kolejne kwartały 2015 r. przyniosą dalszy dynamiczny wzrost wartości Paged S.A. dla akcjonariuszy spółki" - podsumował prezes.

dzaf76y

Segment sklejkowy, będący największym z biznesów grupy Paged, zwiększył w I kwartale sprzedaż o 33% do 125,6 mln zł przychodów. Zysk operacyjny segmentu wzrósł o 35% do 22,2 mln zł, a wynik netto sięgnął 22 mln zł, po wzroście o 62%.

"Osiągnięcie rekordowo dobrych wyników nie byłoby możliwe bez wzrostu efektywności procesów produkcyjnych, które przełożyły się na wzrost wolumenu produkcji do 174 tys. m3 za ostatnie 12 miesięcy, wobec 167 tys. m3 na koniec 2014 r. Zakłady sklejkowe grupy Paged bezdyskusyjnie są jednymi z europejskich liderów efektywności, dzięki modernizacji zakładów zużywamy zdecydowanie mniej surowca w przeliczeniu na jednostkę produktu, a wydajność pracowników stale się poprawia" - skomentował wiceprezes Robert Ditrych.

Paged podkreśla, że I kwartał należał do udanych również dla segmentu zarządzania wierzytelnościami. Notowana na GPW spółka DTP odnotowała 35% wzrostu przychodów do 13,7 mln zł, raportując 6,8 mln zł zysku operacyjnego (34% wzrost r/r) oraz 6,2 mln zł zysku netto (wzrost o 14% r/r). Wzrost przychodów i poprawa wyników została osiągnięta głównie dzięki 20-proc. wzrostowi odzysków z nabytych portfeli wierzytelności - do 9,67 mln zł w I kw. 2015 r. Wzrosły, w minionym okresie, również przychody z tytułu inkasa.

Paged odnotował 25,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 15,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 30,55 mln zł wobec 18,78 mln zł zysku rok wcześniej.

dzaf76y

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 203,69 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 158,21 mln zł rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. W roku 2014 Grupa Paged osiągnęła 710,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y