Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

PAGED - uchylenie uchwały Zarządu KDPW w sprawie warunkowego przyjęcia akcji Spółki do depozytu p ...

PAGED - uchylenie uchwały Zarządu KDPW w sprawie warunkowego przyjęcia akcji Spółki do depozytu papierów wartościowych (31/2014)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
uchylenie uchwały Zarządu KDPW w sprawie warunkowego przyjęcia akcji Spółki do depozytu papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ?Paged? Spółki Akcyjnej (zwanej dalej ?Spółką?) informuje, że w dniu 8 lipca 2014 r. Spółka została powiadomiona o podjęciu w dniu 7 lipca 2014 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej ?KDPW?) uchwały nr 612/14 w sprawie uchylenia uchwały nr 346/14 Zarządu KDPW z 28 marca 2014 r., przy czym uchylenie nastąpiło na wniosek Spółki w związku z podjętą decyzją o zawieszeniu działań w kierunku wprowadzenia 90.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym. O podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały nr 346/14 z 28 marca 2014 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2014 r. z dnia 31 marca 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-680 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 45
(ulica) (numer)
022 440 13 44 022 440 13 46
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2014-07-09 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8