Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91
espi

PAMAPOL S.A. - Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych ...

PAMAPOL S.A. - Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 roku (1/2013)
Share
d2v0j91

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie (www.arr.gov.pl) zamieszczono wyniki przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 roku (Przetarg). W ramach rozstrzygnięcia Przetargu Agencja Rynku Rolnego uznała, że Emitent złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę groszku z marchewką do organizacji charytatywnych, tj. do: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża. Rozliczenie dostaw odbędzie się w oparciu o środki pieniężne. Szacunkowa wartość złożonej oferty wynosi ok. 18,9 mln zł. Szczegółowe warunki realizacji dostaw produktu objętego Przetargiem sprecyzowane zostaną w umowie, której podpisanie przewidywane jest w najbliższych tygodniach. Zawarcie umowy może
zależeć od wniesienia ewentualnego protestu przez innych uczestników postępowania przetargowego. Warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę równą 110% liczoną od wartości netto dostarczanego gotowego artykułu spożywczego. Wymagane zabezpieczenie Emitent planuje uzyskać w ramach limitu odnawialnego udzielonego Emitentowi na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2012 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych, zawartej przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. O złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz treści przyszłej umowy zawartej przez Emitenta w wyniku rozstrzygnięcia Przetargu Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91