Trwa ładowanie...
d107j6v
espi

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL aneksów do umów pożyczek konwertowanych na a ...

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje / udziały (17/2014)
Share
d107j6v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje / udziały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r., doszło do podpisania aneksów do umów (Aneksy): - pożyczki podporządkowanej konwertowanej na akcje pomiędzy Ameryka Sp. z o.o. S.k.a i Emitentem oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (Bank), - pożyczki podporządkowanej konwertowanej na udziały pomiędzy Emitentem i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) oraz Bankiem (dalej Umowy), o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Na mocy Aneksów wydłużono z 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. termin zawarcia przez Emitenta i WZPOW z Bankiem Porozumienia Restrukturyzacyjnego dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. zawartej pomiędzy WZPOW a Bankiem (o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.). Pozostałe postanowienia Umów pozostały bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d107j6v

Podziel się opinią

Share
d107j6v
d107j6v