Trwa ładowanie...
dttv5rk
espi

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez ZPOW Ziębice kolejnego aneksu do umowy z ARiMR (42/2010)

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez ZPOW Ziębice kolejnego aneksu do umowy z ARiMR (42/2010)

Share
dttv5rk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez ZPOW Ziębice kolejnego aneksu do umowy z ARiMR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) infornuje, że w dniu 23 grudnia 2010 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta?Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,, Ziębice " Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (ZPOW Ziębice/Spółka) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) doszło do podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie zakupu przez ZPOW Ziębice wyposażenia technologicznego, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz budowę hali mroźni i hali produkcyjnej (Umowa). O zawarciu, zmianie oraz przebiegu realizacji Umowy Emitent informował w treści raportów bieżących nr 19/2010 z dnia 10 maja 2010 r., oraz 29/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. i 33/2010 z dnia 8 sierpnia 2010 r.Na mocy ww. aneksu zmiejszeniu uległa kwota dofinansowania jaką ARiMR zobowiązała się wypłacić na rzecz tej Spółki, która wynosi obecnie 16.546.142,50 zł jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pierwotnie kwota ta wnosiła 17.754.663,00 zł.Wypłata dofinasowania nastąpi w trzech transzach wynoszących dla
poszczególnych etapów realizacji inwestycji w kwotach odpowiednio w maksymalnej wysokości 3.207 tys. zł, 1.043 tys. zł oraz 12.297 tys. zł.Wnioski o płatność składane będą w okresie od 15 sierpnia 2010 r. do 25 grudnia 2012 r.Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk