Trwa ładowanie...
d3upaj9
d3upaj9
espi

PAMAPOL S.A. - Zawarcie umowy objęcia akcji serii C PAMAPOL S.A. (4/2015)

PAMAPOL S.A. - Zawarcie umowy objęcia akcji serii C PAMAPOL S.A. (4/2015)
Share
d3upaj9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy objęcia akcji serii C PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, PAMAPOL) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. pomiędzy Emitentem a Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. (Amerykanka) doszło do podpisania umowy objęcia akcji serii C Emitenta (Umowa objęcia). Zawarcie Umowy objęcia jest wypełnieniem jednego z postanowień umowy dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2014 z dnia 25 września 2014 r. Podstawą prawną emisji akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL z dnia 5 listopada 2014 r. Na mocy Umowy objęcia Amerykanka objęła 8.262.250 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł za każdą akcję. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących spółce Amerykanka z tytułu udzielonych Emitentowi pożyczek na łączną kwotę 8.262.250 zł z wierzytelnością Emitenta z tytułu
należnej wpłaty za akcje, dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie umowy potrącenia wierzytelności miało miejsce również w dniu 26 stycznia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3upaj9

Podziel się opinią

Share
d3upaj9
d3upaj9