Trwa ładowanie...

Państwo prześwietli majątki m.in. policjantów i strażników miejskich

Rozszerzenie grona osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, m.in. o członków RPP, zarządu NBP, szefa KNF, notariuszy, rektorów uczelni, strażników miejskich, policjantów, proponuje resort sprawiedliwości

Państwo prześwietli majątki m.in. policjantów i strażników miejskichŹródło: Fotolia.com
d184kqv
d184kqv

.

*Przejrzystość dochodów *

- Projekt resortu sprawiedliwości zmian w zasadach składania oświadczeń majątkowych jest potrzebny, wreszcie zostaną doprecyzowane zasady i ujednolicona forma - uważa Grażyna Czubek z programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego.

d184kqv

Jak zauważyła, do tej pory w obiegu było 30-40 wzorów oświadczeń.

Ekspertka Fundacji oceniła jednocześnie, że minusem projektu jest to, że nie zakłada elektronicznego wypełniania dokumentów. W uzasadnieniu projektu przewiduje się ich publikowanie w formie obrazu dokumentu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - zauważyła.

Resort sprawiedliwości proponuje m.in., by spośród osób zobowiązanych do składania oświadczeń została wyodrębniona grupa, której oświadczenia m.in. ze względu na sprawowaną funkcję powinny z urzędu trafiać do szczegółowej weryfikacji.

Do składania oświadczeń - oprócz dotychczas objętych tym obowiązkiem - mają być zobowiązani: członkowie Rady Polityki Pieniężnej oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako osoby wchodzące w skład organów banku centralnego, a także zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

d184kqv

Oświadczenia złoży również przewodniczący, jego zastępcy oraz członkowie Komisji Nadzoru Finansowego, jak również pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązek ten mają mieć także pracownicy Urzędu Patentowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerzy Izby.

Rozszerzona lista zawodów

Do składania oświadczeń mają być ponadto zobowiązani: członkowie Trybunału Stanu, ławnicy, starsi referendarze sądowi, referendarze sądowi w sądach powszechnych i administracyjnych, asystenci sędziów, dyrektorów sądów powszechnych, asesorów prokuratury oraz asystenci prokuratorów, kuratorów sądowych, asesorów komorniczych, notariuszy i zastępców notarialnych oraz osób posiadających licencję syndyka, powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Przewidziano, że obowiązek składania oświadczenia będą mieli również pozaetatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, pracownicy samorządowi, pracownicy jednostek organizacyjnych, którzy podlegają ustawie o pracownikach samorządowych. Uwzględniono też strażników miejskich jako członków formacji uprawnionej m.in. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W ocenie MS oświadczenia majątkowe powinny też składać osoby posiadające uprawnienia egzaminatora w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.

Obowiązek składania oświadczenia majątkowego będą też mieli wszyscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej jako wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służby powołanej m.in. do wykrywania przestępstw i wykroczeń popełnionych w szczególności przez żołnierzy, ujawniania i ścigania ich sprawców oraz ujawniania i zabezpieczania dowodów tych przestępstw i wykroczeń – a zatem czynności o charakterze zbliżonym do wykonywanych przez policję, której funkcjonariusze są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

d184kqv

W uzasadnieniu zaznaczono, że uwzględniając charakter uczelni publicznych, tworzonych przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej – uzasadnione jest objęcie obowiązkiem składania oświadczeń także kierujących nimi rektora i prorektorów, kierującego administracją i gospodarką uczelni kanclerza oraz kwestora, pełniącego funkcję głównego księgowego. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązane będą również osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze Polskiej Akademii Nauk.

Oświadczenie trafi do CBA

Zakłada się, że oświadczenia majątkowe kierowane do szczegółowej weryfikacji będą przekazywane równolegle do CBA oraz do właściwego miejscowo dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Aby oświadczenia były rzetelne, a ich weryfikacja prawidłowa, MS proponuje, by do szczegółowej kontroli kierowano też pewien odsetek oświadczeń majątkowych wybranych losowo przez podmiot odbierający oświadczenia spośród złożonych mu oświadczeń, które w ramach wstępnej kontroli nie wzbudziły jego wątpliwości.

W myśl propozycji niezłożenie oświadczenia w terminie wynikającym z ustawy może pociągnąć za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną lub służbową. Natomiast jeżeli dana osoba nie złoży oświadczenia w terminie trzech dni od wezwania jej do tego, podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia będzie obligatoryjnie zawiadamiał szefa CBA. Ten z kolei będzie uprawniony do nałożenia na taką osobę kary pieniężnej.

Przewidziano, że na złożenie oświadczenia będzie siedem dni od objęcia stanowiska, według stanu na dzień objęcia stanowiska, oraz w terminie siedmiu dni od opuszczenia stanowiska, według stanu na dzień jego opuszczenia. 30 kwietnia to termin składania oświadczeń rocznych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

d184kqv

Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe będą ujawniane poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie danego urzędu. Ujawniane mają być wszystkie informacje zawarte w złożonym oświadczeniu - wyjątkiem mają być informacje o numerze PESEL, adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości objętych oświadczeniem.

MS proponuje, by ustawa weszła w życie 1 maja 2015 r. Według resortu to najwcześniejsza data, która pozwoli na zakończenie cyklu rocznego składania oświadczeń majątkowych w oparciu o dotychczasowe przepisy i od której możliwe będzie rozpoczęcie stosowania nowych przepisów bez potrzeby opatrywania ich licznymi przepisami przejściowymi.

JK,WP.PL

d184kqv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d184kqv