Trwa ładowanie...
d2xvwck
espi

PATENTUS S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 30.03.2012r. (9/2012)

PATENTUS S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 30.03.2012r. (9/2012)
Share
d2xvwck
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 30.03.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10.04.2012 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.04.2012r. wpisu zmiany do rejestru zastawów. Zmiana w rejestrze zastawów związana jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30.03.2012r. aneksu nr 2 do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z dnia 22.04.2011r. Wartość zboru zmieniona została na 6.000.000zł (z dotychczasowych 3.000.000zł) a najwyższa suma zabezpieczenia zmieniona została na 12.000.0000zł (z dotychczasowych 6.000.000zł).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Józef Duda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xvwck

Podziel się opinią

Share
d2xvwck
d2xvwck