Trwa ładowanie...
hydrobudowa
+1
04-06-2012 15:12

PBG i Hydrobudowa podjęły uchwały o złożeniu wniosku o upadłość układową

Zarządy PBG i Hydrobudowy podjęły uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej. Uchwałę w sprawie wniosku o upadłość układową podjął także zarząd Aprivii - poinformowały spółki w komunikatach. Po 13.20 notowania akcji spółki zostały wstrzymane. Zlecenia sprzedaży PBG składane potem są po mniej niż 9 zł, czyli blisko 50 proc. mniej niż podczas dzisiejszego otwarcia.

PBG i Hydrobudowa podjęły uchwały o złożeniu wniosku o upadłość układowąŹródło: AFP, fot: Daniel Roland
d194yyq
d194yyq

Zarządy PBG i Hydrobudowy podjęły uchwały o złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości układowej. Uchwałę w sprawie wniosku o upadłość układową podjął także zarząd Aprivii. PBG i Hydrobudowa będą proponować układ w dwóch wariantach - poinformowały spółki w komunikatach.

- Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku były przeciągające się rozmowy z bankami w sprawie uzyskania kredytu pomostowego w wysokości 200 mln zł - powiedział PAP rzecznik Hydrobudowy Krzysztof Woch.

"PBG, dla ochrony pracowników i interesów wszystkich wierzycieli - kontrahentów, obligatariuszy i banków kredytujących - podjęło decyzję o złożeniu do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto wniosku o ogłoszenie upadłości z zawarciem układu z wierzycielami. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższych decyzji jest również umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej spółek. Bezpośrednią przyczyną decyzji są przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania grupy PBG - kredytu pomostowego zapewniającego finansowanie do czasu pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych na akcje, jak również refinansowania akwizycji Rafako" - napisano w komunikacie prasowym.

Grupa podała, że trudna sytuacja płynnościowa jest również konsekwencją realizacji kontraktów drogowych i budowy Stadionu Narodowego.

d194yyq

"Obecne problemy grupy PBG są również pochodną realizacji przez spółki zależne - Hydrobudowę Polską i Aprivia - kontraktów drogowych, w tym budowy odcinków autostrad A1 i A4. Kontrakty drogowe charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Dodatkowo, ze względu na zmianę warunków rynkowych, zwłaszcza wzrost cen materiałów, są to kontrakty nierentowne. Ze względu na udzielone poręczenia i solidarną odpowiedzialność generalnego wykonawcy i konsorcjantów na realizowanych kontraktach, do trudnej sytuacji Grupy PBG przyczynił się również jej udział w budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Duże zaangażowanie grupy PBG w te projekty (wartość wymienionych kontraktów ogółem wynosi blisko 5 mld zł netto) w jednym czasie zwiększyły skalę problemów płynnościowych i uniemożliwiły płynne funkcjonowanie grupy" - dodano.

(fot. PBG)
Źródło: (fot. PBG)

Budowlana grupa poinformowała, że uzasadnieniem dla podjęcia powyższych decyzji jest również umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej spółek.

"Złożenie wniosku z możliwością zawarcia układu i pozytywne jego rozpatrzenie przez Sąd ustabilizuje sytuację w grupie i zminimalizuje skutki utraty płynności. Dzięki temu spółki będą mogły kontynuować obecnie realizowane projekty. Ich intencją jest terminowe zakończenie wszystkich obecnie realizowanych zadań i ich rozliczenie" - napisano.

d194yyq

PBG 14 maja podpisało porozumienie z bankami finansującymi spółkę, będące pierwszym krokiem do uzyskania finansowania pomostowego. Umowa przewidywała podjęcie decyzji przez komitety kredytowe banków do 18 maja br. i uruchomienie finansowania do 25 maja. Spółka podała, że banki podjęły pozytywne decyzje kredytowe 1 czerwca br., ale na warunkach, których spełnienie leży w gestii zewnętrznych instytucji finansowych i w czasie, który nie daje możliwości zabezpieczenia spłaty bieżących zobowiązań oraz prawidłowej realizacji kontraktów.

"Do czasu ustanowienia zabezpieczeń uzgodnionych w umowie standstill, banki zablokowały konta spółek, co znacznie utrudnia realizację kontraktów. Ponadto, proponowane przez banki warunki zabezpieczeń majątkowych przy braku zagwarantowania kompleksowego finansowania oraz restrukturyzacji dotychczasowych kredytów nie pozwalałyby na równe traktowanie wszystkich wierzycieli, zwłaszcza obligatariuszy i kontrahentów" - napisano.

Rozwiązaniem, do którego dążyć będzie zarząd PBG, jest emisja obligacji zamiennych na akcje i spłata zobowiązań.

d194yyq

PBG będzie proponować układ w dwóch wariantach. W wariancie A będzie on zakładać spłatę 100 proc. wierzytelności wobec podmiotów, których wierzytelność nie przekracza 100 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 100 tys. zł do 1 mln zł, PBG zaproponuje spłatę 80 proc. wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł PBG zaproponuje spłatę 69 proc.

Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12 proc. wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zarząd szacuje, że w pierwszej kolejności zaspokajana będzie pierwsza i druga grupa wierzycieli, których wierzytelności wynoszą do 1 mln zł.

Hydrobudowa Polska również będzie proponować układ w dwóch wariantach. W wariancie A będzie on zakładać spłatę 100 proc. wierzytelności wobec podmiotów których wierzytelność nie przekracza 10 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 10 tys. zł do 1 mln zł, Hydrobudowa zaproponuje spłatę 80 proc. wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł, Hydrobudowa zaproponuje spłatę 44 proc. Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 1 zł za akcję do wartości 5 proc. wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

d194yyq

Grupa PBG zajmuje się m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami energetycznymi i paliwowymi. Hydrobudowa zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budownictwa technologicznego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-kanalizacyjnych. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine jest głównym wykonawcą Stadionu Narodowego. Wśród inwestycji Grupy PBG znajduje się także Stadion PGE Arena w Gdańsku i Stadion Miejski w Poznaniu.

Po 13.20 notowania akcji spółki zostały wstrzymane.

Podczas poniedziałkowej telekonferencji wiceprezes PBG Przemysław Szkudlarczyk poinformował, że zobowiązania PBG to ok. 1,5 mld zł, a zobowiązania całej grupy wobec banków to około 1,7 mld zł. Dodał, że według ostatnich wycen majątek spółki, łącznie z należnościami, oszacowano na ponad 1,5 mld zł.

d194yyq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d194yyq