Trwa ładowanie...
d23cqfe
d23cqfe
espi

PBG - PBG/CG/2015/1: Dobre Praktyki nie stosowane przez Spółkę. (1/2015) - EBI

PBG - PBG/CG/2015/1: Dobre Praktyki nie stosowane przez Spółkę. (1/2015)
Share
d23cqfe

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PBG/CG/2015/1: Dobre Praktyki nie stosowane przez Spółkę. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje (dalej ?Spółka?), że Spółka trwale nie stosuje następujących zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW: I. w Części III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych: dobra praktyka III.6 Uzasadnienie: Spółka w celu określenia niezależności członków rady nadzorczej, stosuje kryteria określone w artykule 86 ust 5 Ustawy o Rachunkowości. Rada Nadzorcza podejmując decyzję kierowała się aktualną sytuacją Spółki uznając, że jednym z istotniejszych warunków rzetelnego wykonywania nadzoru nad Spółką PBG jest pełna wiedza na temat struktury i sytuacji spółek z jej grupy kapitałowej. II. W Części IV - Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy: dobra praktyka IV. 10 Uzasadnienie: Decyzja Zarządu o niestosowaniu zasady umożliwiającej akcjonariuszom uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych, podyktowana jest ryzykami o charakterze technicznym. Jednakże możliwość taka będzie każdorazowo rozważana przez Zarząd
Spółki i zostanie zakomunikowana przez Spółkę w trybie przewidzianym dla raportowania w zakresie Dobrych Praktyk. Zarząd ocenia, że niestosowanie zasady o której mowa powyżej, nie wpływa negatywnie na prowadzoną politykę informacyjną, a pozostałe praktyki stosowane przez Spółkę w odniesieniu do Walnych Zgromadzeń, nie wprowadzają utrudnień dla Akcjonariuszy Spółki, którzy chcą uczestniczyć w obradach. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d23cqfe

Podziel się opinią

Share
d23cqfe
d23cqfe