Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

PBG - Wniosek spółki zależnej KWG o zmianę trybu postępowania upadłościowego. (22/2014)

PBG - Wniosek spółki zależnej KWG o zmianę trybu postępowania upadłościowego. (22/2014)
Share
d45i5zz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Wniosek spółki zależnej KWG o zmianę trybu postępowania upadłościowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?Spółka?, ?PBG?) powziął informację o złożeniu w dniu dzisiejszym przez Zarząd spółki zależnej KWG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Szczecinie, do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy (Sąd) wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Spółka informowała o ogłoszeniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości KWG z możliwością zawarcia układu w raporcie bieżącym numer 99/2012 z dnia 26 września 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz