Trwa ładowanie...
d1vgwpn
d1vgwpn
espi

PBG - Wypowiedzenie oraz zakończenie okresu obowiązywania umowy w sprawie czasowego i warunkowego...

PBG - Wypowiedzenie oraz zakończenie okresu obowiązywania umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (46/2012)
Share
d1vgwpn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie oraz zakończenie okresu obowiązywania umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 r. powziął informację o doręczeniu stronom umowy z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (Umowa), zawartej przez PBG S.A. i spółki z Grupy PBG z bankami finansującymi ich działalność, oświadczeń z dnia 5 czerwca 2012 r. o wypowiedzeniu Umowy, dokonanych przez Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Zgodnie z oświadczeniami o wypowiedzeniu Umowy, przyczyną jej wypowiedzenia jest naruszenie postanowień Umowy polegające na nieustanowieniu zabezpieczeń wskazanych w Umowie oraz bezskuteczny upływ okresu naprawczego wskazanego w Umowie na usunięcie ww. naruszenia. Zgodnie z postanowieniami Umowy okres jej obowiązywania kończy się z datą, w której jakakolwiek strona Umowy doręczy pozostałym stronom oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W konsekwencji z dniem 5 czerwca 2012 roku zakończył się okres obowiązywania Umowy i uległa ona rozwiązaniu. O zawarciu
Umowy, PBG S.A. informowała w raporcie bieżącym numer: 28/2012 z dnia 15 maja 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d1vgwpn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vgwpn

Podziel się opinią

Share
d1vgwpn
d1vgwpn