Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

PBG - Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank (56/2012)

PBG - Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank (56/2012)
Share
d2cwwz1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że otrzymał w dniu 12 czerwca 2012 roku powziął informację od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie o ważnym wypowiedzeniu Umowy Ramowej nr 888477/2011/LT zawartej w dniu 27 grudnia 2011 roku, przez Bank ze spółkami z Grupy Kapitałowej: PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. (oraz Hydrobudowa 9 S.A.), APRIVIA S.A. oraz Energomontaż Południe S.A. Powyższa umowa została wypowiedziana przez Bank ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na przypadki naruszenia umowy w obszarze kondycji finansowej PBG S.A. Przypadki naruszenia stwierdzone zostały na podstawie raportu bieżącego PBG S.A. nr 42/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku, dotyczącego złożenia przez Zarządy Spółek PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. oraz APRIVIA S.A. wniosków o ogłoszenie upadłości ww. spółek z możliwością zawarcia układu. Jednocześnie Zarząd PBG S.A. , powołując się na raport numer 28/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku spółki Energomontaż Południe S.A. informuje, że Zarząd Energomontaż Południe
S.A. złożył w Banku BGŻ oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli, o których informowała spółka Energomontaż Południe w raporcie bieżącym nr 2/2012 w tym oświadczeń, które dotyczyły odpowiedzialności Spółki w wysokości przewyższającej kwotę 3,98 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d2cwwz1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1