Trwa ładowanie...
d232dw4

PBG - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska (78/2011)

PBG - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska (78/2011)

Share
d232dw4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2010 z dnia 25 maja 2010 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/27-2010-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-limit-wierzytelnosci.html), Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 21 grudnia br. informacji o zawarciu w dniu 28 listopada 2011 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku, pomiędzy Raiffeisen Bank Polska SA a Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj: PBG SA, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne METOREX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych SA, APRIVIA SA, BETPOL SA oraz HYDROBUDOWA POLSKA SA. Udzielony na mocy umowy limit do kwoty 200.000.000 zł przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców (finansowanie kontraktów). Na mocy zawartego aneksu, termin ostatecznej spłaty limitu ustalony został na dzień 30 listopada 2016 roku, przy czym dzień ostatecznej spłaty sublimitu dla kredytów
rewolwingowych wyznaczono na 30 listopada 2012 roku. Jednocześnie każda ze spółek z Grupy Kapitałowej PBG będąca Stroną umowy złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, nie wyższymi niż 300.000.000 zł. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 30 listopada 2019 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d232dw4

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d232dw4

Podziel się opinią

Share
d232dw4
d232dw4