Trwa ładowanie...
d41fw53
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta (62/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta (62/2012)
Share
d41fw53

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2012 r. powołało Pana Pawła Żdżarskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Paweł Żdżarski posiada wykształcenie wyższe ? magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994 r.) Przebieg pracy zawodowej: Od 2010 roku - członek zarządu lub prokurent w spółkach Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. Protea Development Sp. z o.o., Dom Handlowy Protea Sp. z o.o., Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. sp. k. od IV 2005 do XII 2010 - członek zarządu i prokurent w spółkach Berlin Group S.A. oraz Berlin Group Development Sp. z o.o. Od V 2000 do III 2005 - prezes zarządu spółki Gaya Mensana S.A. Od XI 1997 do IV 2000 - manager fabryki rowerów VICTUS. Od 1997 roku działalność prowadzona w ramach Kancelarii Prawnej "MERITO". Od VIII 1996 do X 1997 - prezes zarządu spółki Wódki Gessler S.A. Od V 1995 do X 1995 manager ds. sprzedaży spółki Kara International Gmbh -wprowadzenie na rynek polski. Od IX 1991 do IX 1994 -
asystent zarządu spółki Lisner Sp. z o.o. ( w okresie studiów). Pan Paweł Żdżarski jest akcjonariuszem/udziałowcem/wspólnikiem w następujących spółkach: Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. sp. k., Terra Promessa Sp. z o.o., Pomerania Industry Park Sp. z o.o., PBO Anioła S.A., Unamare Co. Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr. Cztery z pierwszych wymienionych spółek prowadzą działalność konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Paweł Żdżarski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41fw53

Podziel się opinią

Share
d41fw53
d41fw53