Trwa ładowanie...
d1mn5h4

PBS Finanse SA - Nabycie znacznych pakietów akcji. (3/2015)

PBS Finanse SA - Nabycie znacznych pakietów akcji. (3/2015)

Share
d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | 03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznych pakietów akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku informuje, że w dniu 27 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki. 1. W dniu 26 marca 2015 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy w z siedzibą Sanoku nabył w ramach pakietowej transakcji pozasesyjnej 125 000 sztuk akcji Spółki. 2. Przed w/w transakcją Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku posiadał 6 715 465 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 64,251 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 6 715 465 głosów z tych akcji, co stanowiło 64,251 % udziałów w ogólnej liczbie głosów. 3. Po w/w transakcji Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku posiada 6 840 465 akcji Spółki, co stanowi 65,446 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 6 840 465 głosów z tych akcji, co stanowi 65,446 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Podmioty zależne od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku nie posiadają akcji Spółki. 5.Podkarpacki Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Sanoku nie zawierał umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PBS Finanse S.A. 6.Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku nie przekazał żadnej informacji o zamiarze zwiększenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2015-03-27 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

Podziel się opinią

Share
d1mn5h4
d1mn5h4