Trwa ładowanie...
d3jfq7m

PCC EXOL S.A. - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie od osób zobowiązanych d...

PCC EXOL S.A. - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie od osób zobowiązanych dotyczących transakcji zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 2012 r. (6/2013)

Share
d3jfq7m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC EXOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie od osób zobowiązanych dotyczących transakcji zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Exol SA ("Spółka") informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. DzU z 2010 r. nr 211 poz. 1384, z późn. zm.) od osób zobowiązanych oraz posiadających dostęp do informacji poufnych zawiadomienia o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki dokonanych w okresie 2012 r. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prezes Zarządu Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 11 627 akcji Spółki po cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w ramach procesu IPO. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wiceprezes Zarządu Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 11 627 akcji Spółki po cenie 1,34 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w ramach umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 3 760 akcji Spółki, po cenie 1,34 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem
regulowanym w ramach umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, Prokurent Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 18 600 akcji Spółki, po cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w ramach procesu IPO. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prokurent Spółki dokonał również, w okresie 2012 roku, nabycia lub zbycia 20 600 akcji Spółki: - w dniu 3 sierpnia 2012 roku, sprzedał 5 196 sztuk akcji, po cenie 1,42 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym ; - w dniu 6 sierpnia 2012 roku, kupił 5 000 sztuk akcji, po cenie 1,30 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym; - w dniu 9 sierpnia 2012 roku, sprzedał 4 804 sztuk akcji, po cenie 2,02 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym; - w dniu 10 sierpnia 2012 roku, sprzedał 2 000 sztuk akcji, po cenie 2,06 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym - w dniu 17 sierpnia 2012 roku, sprzedał 3 600 sztuk
akcji, po cenie 2,12 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfq7m

| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 25 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2013-01-31 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfq7m

Podziel się opinią

Share
d3jfq7m
d3jfq7m