Trwa ładowanie...
d2nctn8

PCC INTERMODAL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwycz...

PCC INTERMODAL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 21.01.2013 r. (1/2013)

Share
d2nctn8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
PCC INTERMODAL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 21.01.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym raportem PCC Intermodal S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 21.01.2013 r. poprzez uzupełnienie go o podanie przy każdej z podjętych uchwał informacji o: liczbie akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 6 ust. 2 w związku z § 38 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
WZA20130121treść podjetych uchwal_uzupeln.pdf uzupełniona treść uchwał podjętych przez NWZA w dn 21.01.2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8