Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Zarwacie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A. a PKO Leasing S.A. (3 ...

PCC INTERMODAL S.A. - Zarwacie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A. a PKO Leasing S.A. (33/2014)
Share
d10b8ga

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarwacie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A. a PKO Leasing S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A (?Spółka?) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. podpisana została pomiędzy Spółką, a PKO Leasing S.A. (?PKO Leasing?) umowa pożyczki. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie PCC Intermodal S.A. przez PKO Leasing pożyczki w wysokości 3.127.800,00 EURO t.j. 13.216.518,90 PLN., na okres 7 lat, z oprocentowaniem zmiennym ustalonym na bazie stopy procentowej EURIBOR 1M powiększonej o marżę PKO Leasing. Środki pochodzące z umowy pożyczki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu 2 suwnic bramowych typu RMG, które mają być zamontowane na terminalu Spółki w Kutnie (?przedmiot finansowania?). Zabezpieczeniem zobowiązań PKO Leasing wobec Spółki będzie przede wszystkim ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie finansowania. Szczegółowe warunki zaciągniętej pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podana w
niniejszym raporcie kwota euro przeliczona została według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 17 listopada 2011 r., zgodnie z §2 ust 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga