Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie porozumienia pomiędzy PCC Intermodal S.A., Polskie Inwestycje Rozw ...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie porozumienia pomiędzy PCC Intermodal S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. i PCC SE (32/2014)
Share
d3iuaxi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia pomiędzy PCC Intermodal S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. i PCC SE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 13 listopada 2014 r, Spółka podpisała z Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A (?PIR?) oraz PCC SE porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu projektu polegającego na rozbudowie terminali intermodalnych Spółki zlokalizowanych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach (?Projekt?). Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie wzajemnych intencji oraz wstępnych zasad współpracy na jakich PIR zainwestuje w projekt. Celem ww. porozumienia jest min. wypracowanie struktury i warunków finansowania projektu, na którego potrzeby powołana zostanie przez PCC Intermodal S.A. spółka celowa (tzw. Special Purpose Vehicle, tj. SPV). Ostateczna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta przez PIR na podstawie przeprowadzonego badania due diligence. Kluczowym warunkiem zawieszającym przystąpienie PIR do zainwestowania w Projekt, będzie włączenie do SPV aktywów Spółki z zachowaniem zasady trwałości dotacji unijnych przyznanych na realizację Projektu. Strony
zakładają w porozumieniu, że szacowane zaangażowanie finansowe PIR w finansowanie projektu rozbudowy terminali Spółki wyniesie 85 milionów PLN. Ponadto całkowita kwota inwestycji PIR w inne projekty realizowane przez SPV, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 750 mln PLN. Podpisując niniejsze porozumienie strony przystępują do badania sposobów realizacji powyższego oraz do negocjacji warunków umowy inwestycyjnej. Ostateczna struktura i sposób finansowania projektu oraz zasady jego realizacji, będą podlegać dalszym analizom i negocjacjom. Ostateczna treść poczynionych ustaleń zostanie przekazana do publicznej wiadomości w postaci odpowiednich raportów bieżących. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi