Trwa ładowanie...
d119p9c

PDA serii E Pfleiderer Grajewo zadebiutują na GPW ok. 13 listopada

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) serii E Pfleiderer Grajewo zadebiutują na GPW ok. 13 listopada, wynika z informacji zawartych w prospekcie.

Share
d119p9c

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych przewidziano w terminie 12 października - 22 października. W dniu 13 października przypada dzień ustalenia uprawnionych inwestorów. Okres przyjmowania zapisów uprawnionych inwestorów to 14 października - 16 października.

22 października przypada ustalenie ostatecznej liczby nowych akcji w ramach oferty, ostatecznej liczby nowych akcji oferowanych w ramach wykonania prawa pierwszeństwa przypadającej na jedną akcję spółki posiadaną przez uprawnionego inwestora oraz ceny ostatecznej nowych akcji. W tym dniu nastąpi też podpisanie aneksu do umowy o gwarantowanie oferty określającego cenę ostateczną nowych akcji oraz ostateczną liczbę nowych akcji w ramach oferty.

Nie później niż 23 października opublikowane zostanę ceny ostateczne.

d119p9c

Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych będzie trwało w dniach 23 października - 27 października. Na 28 października przewidziano ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia gwarantów oferty lub ich podmioty powiązane w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty.

29 października ma nastąpić przydział nowych akcji, ok. 12 listopada zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a ok. 13 listopada zakładany jest pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW, czytamy w prospekcie.

Maksymalna cena emisyjna nowych akcji Pfleiderer Grajewo na potrzeby składania zapisów przez uprawnionych inwestorów została ustalona w wysokości 31 zł za jedną nową akcję, a przedział cenowy na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 27-31 zł.

Oferta obejmuje ofertę publiczną maksymalnie 40 mln nowych akcji emitowanych przez Pfleiderer Grajewo w ramach podwyższenia kapitału, a także ofertę prywatną do 6,1 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo posiadanych pośrednio przez Atlantik S.A.. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej dotychczasowym akcjonariuszom Pfleiderer Grajewo oraz inwestorom instytucjonalnym w Polsce.

d119p9c

Spodziewane wpływy brutto z oferty nowych akcji wyniosą około 900 mln zł. Grupa zamierza wykorzystać pozyskane wpływy z oferty akcji na przejęcie Pfleiderer GmbH. 50 mln euro wpływów ma być wykorzystane na zredukowanie zadłużenia Grupy powstałej po zakończeniu procesu reorganizacji, tak by docelowo na koniec roku osiągnąć poziom 1,5-2,0x wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do szacowanej pro-forma wartości skorygowanej EBITDA za 2015 r.(obliczonej jako skorygowana EBITDA pro forma). Osiągnięcie tego celu uzależnione będzie od wyników procesu budowania księgi popytu na akcje Pfleiderer Grajewo oraz od wielu innych czynników.

Po zakończeniu transakcji spodziewane jest, że Atlantik pozostanie właścicielem mniej niż 50% akcji Pfleiderer Grajewo.

Pod koniec czerwca br. Pfleiderer Grajewo podał, że przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. W celu sfinansowania przejęcia, spółka miała wyemitować do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału. Atlantik S.A. - akcjonariusz pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji.

Pod koniec lipca Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych.

(ISBnews)

d119p9c

Podziel się opinią

Share
d119p9c
d119p9c