Trwa ładowanie...
d4dzwdb
d4dzwdb
espi

PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (34...

PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (34/2012)
Share
d4dzwdb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki pod firmą PEKAES SA z siedzibą w Błoniu (dalej jako "PEKAES"), niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku PEKAES, w wykonaniu postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PEKAES z dnia 29 grudnia 2011 roku, zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dalej jako "Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Nieruchomości"). Przedmiotem Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości była sprzedaż przez PEKAES na rzecz dwóch kupujących - osób fizycznych nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym PEKAES (a dzierżawionej obecnie m.in. przez ww. kupujących), stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze nr 320/6, z obrębu 4196 Dąbie 196, o powierzchni 7.344 m? (siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści
cztery metry kwadratowe) wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położoną w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15a, w dzielnicy Dąbie, województwo zachodniopomorskie, objętej księgą wieczystą numer Kw SZ1S/00081743/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych. Zapłata całości ww. ceny sprzedaży jest zabezpieczona poprzez złożenie przez ww. kupujących oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedaż Nieruchomości przez PEKAES SA związana jest z realizacją Strategii PEKAES SA na lata 2010-2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Małgorzata Adamska Maciej Bachman Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dzwdb

Podziel się opinią

Share
d4dzwdb
d4dzwdb