Trwa ładowanie...
djo44oh
espi

PEKAES - Ziszczenie się warunków określonych w umowie sprzedaży akcji spółki ATB TRUCK S.A. oraz ...

PEKAES - Ziszczenie się warunków określonych w umowie sprzedaży akcji spółki ATB TRUCK S.A. oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości PEKAES SA (7/2013)
Share
djo44oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ziszczenie się warunków określonych w umowie sprzedaży akcji spółki ATB TRUCK S.A. oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości PEKAES SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o ziszczeniu się wszystkich warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji spółki ATB TRUCK S.A. zawartej w dniu 31 stycznia 2013 roku przez PEKAES SA, spółkę RULA Sp. z o.o. oraz spółkę ATB TRUCK S.A. W konsekwencji na rachunek PEKAES SA została przelana z depozytu notariusza cena za akcje ATB TRUCK S.A., zaś RULA Sp. z o.o. zostały wydane z depozytu notariusza odcinki zbiorowe dotyczące wszystkich akcji ATB TRUCK S.A. O zawarciu ww. umowy oraz aneksie do niej PEKAES SA szczegółowo informował w raportach bieżących nr 3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz nr 6/2013 z dnia 8
marca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2013-03-14 Wojciech Kutak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djo44oh

Podziel się opinią

Share
djo44oh
djo44oh