Trwa ładowanie...
d1jeotf

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06. (2/2013)

Share
d1jeotf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-07
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 dla drugiego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 (EURIBOR 6M) dla drugiego Okresu Odsetkowego wynosi 0,379% w skali roku. Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o marżę w wysokości 1,70 p.p.) dla drugiego Okresu Odsetkowego wynosi 2,079% w skali roku i naliczana jest od dnia 11 lutego 2012 roku. Dzień Płatności Odsetek za drugi okres odsetkowy przypada w dniu 11 sierpnia 2013 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-06 za drugi Okres Odsetkowy wynosi 10,45 EUR. Tabela odsetkowa dla drugiego okresu odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Tabela odsetkowa LZ-II-06 drugi okres odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa dla II okresu ods. LZ-II-06

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

| | | Pekao Bank Hipoteczny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 208 21 69 | | 022 208 21 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-28-697 | | 011183360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2013-02-07 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

Podziel się opinią

Share
d1jeotf
d1jeotf