Trwa ładowanie...
ddsc1sv
ddsc1sv
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02. (6/2013)
Share
ddsc1sv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02 dla piątego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02 (WIBOR 6M) dla piątego Okresu Odsetkowego wynosi 3,48% w skali roku. Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,18 p.p.) dla piątego Okresu Odsetkowego wynosi 4,66% w skali roku i naliczana jest od dnia 14 marca 2013 roku. Dzień Płatności Odsetek za piąty okres odsetkowy przypada w dniu 14 września 2013 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-02 za piąty Okres Odsetkowy wynosi 23,49 PLN. Tabela odsetkowa dla piątego okresu odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Tabela odsetkowa LZ-II-02 piąty okres odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-02 dla piątego okresu odsetkowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2013-03-12 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddsc1sv

Podziel się opinią

Share
ddsc1sv
ddsc1sv