Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych. (3/2012)
Share
dsoken6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-14
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że przekazał do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące informacje: 1) łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych przez PEKAO Bank Hipoteczny S.A. listów zastawnych znajdujących się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego 2011 wynosiła: 800.000.000,00 PLN 2) łączna kwota wierzytelności PEKAO Banku Hipotecznego S.A. i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego 2011 wynosiła: 1.505.675.336,43 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Domaniewska 39A
(ulica) (numer)
022 208 20 40 022 208 21 88
(telefon) (fax)
poczta@pekaobh.pl www.pekaobh.pl
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu
2012-02-14 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6